GEMEENTEBLADToestemming voor het aanpassen van de analysefrequentie van fosfaat en chloride in het afvalwater en de frequentie van het rapporteren van analyseresultaten aan Roggedijk 4 te Helmond

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Helmond

Geplaatst op Lokaalnieuwshelmond.nl op: 29-12-2023

  1. Bekendmakingen Helmond
  2. GEMEENTEBLADToestemming voor het aanpassen van de analysefrequentie van fosfaat en chloride in het afvalwater en de frequentie van het rapporteren van analyseresultaten aan Roggedijk 4 te Helmond

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Roggedijk Helmond Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Helmond

Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij besloten hebben voorschriften te wijzigen van een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van Van Rooi Meat aan de Roggedijk 4 in Helmond.Het verzoek om voorschriften te wijzigen is ingekomen onder OLO-nummer 7673181. Het gaat om het aanpassen van de analysefrequentie van fosfaat en chloride in het afvalwater en de frequentie van het rapporteren van analyseresultaten. Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingebracht. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024 ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl\afspraak of via telefoonnummer 14-0492.Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch (088-3690455) een afspraak maken.Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende deze termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.Een voorlopige voorziening kan worden gevraagd indien spoed dit vereist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

Unknown

Picture of  Lokaalnieuwshelmond.nl Redactie

Lokaalnieuwshelmond.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Helmond. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.